Carlos

Dlouholetý a zkušený tanečník, který se tanci věnuje 20 let a stále má co předávat. Jeho hlavní prioritou je freestyle a posouvání jeho studentů. Má za sebou nespočet úspěchů jak v battlech, tak v choreografiích a stal se dokonce Mistrem Mistrů Czech Dance Masters pro rok 2022. Je All Style tanečník, jeho hlavními styly jsou Hip Hop, House Dance, Popping, Locking, ale je otevřený všem dalším stylům.